HjemKompetanseSelskapsrett

Selskapsrett

Advokatfirmaet Legalis gir råd til små og mellomstore bedrifter i selskapsrettslige spørsmål, som for eksempel stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering.

Et selskap vil kunne møte på en rekke selskapsrettslige problemstillinger i selskapets ulike stadier. Våre advokater bistår blant annet med stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering, kjøp og salg av virksomhet (M&A), egenkapitaltransaksjoner, emisjoner, omdannelser eller reorganiseringer, fusjoner, fisjoner og avvikling av selskaper.

Vi bistår mange selskaper med løpende rådgivning og forvaltning av selskapet. Dette gjelder for eksempel bistand med eierstyring og selskapsledelse, planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger og styremøter, avtaler mellom selskap og eiere og kapitalisering. Videre bistår vi med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, i håndhevelsen av eierrettigheter og ved spørsmål om minoritetsvern og innløsning. Flere av våre advokater har erfaring med deltagelse som styremedlemmer og med å yte bistand til selskapets styre og ledelse i tvistesaker. Vi bistår også med tvisteløsning ved konflikt mellom eiere og tidligere eiere og i utarbeidelsen av aksjonæravtaler.

Våre advokater bistår videre selskaper i spørsmål knyttet til styreansvar. Styreansvaret stiller strenge krav til oppfølging av selskapets økonomi, daglige drift og lovpålagte plikter, som for eksempel innlevering av regnskap. Brudd på reglene kan medføre konsekvenser for selskapet i form av bøter. Ved utvist uaktsomhet eller forsett vil det kunne bli snakk om ansvar for styremedlemmer eller aksjonærer.

Legalis har også erfaring og spisskompetanse på kjøp og salg av virksomheter (M&A).

Få hjelp av en spesialist på selskapsrett

Advokatfirmaet Legalis gir råd til små og mellomstore bedrifter i selskapsrettslige spørsmål, som for eksempel stiftelse av selskap og valg av optimal strukturering.

Advokater du kan snakke med

Per Arne Tandberg

Per Arne Tandberg

Partner/Advokat

Dag Fredrik Boye Josefsen

Dag Fredrik Boye Josefsen

Advokatfullmektig

Anthony Christopher Caffrey

Anthony Christopher Caffrey

Advokat

Ingeborg Westby

Ingeborg Westby

Senioradvokat

Marianne Rytter

Marianne Rytter

Partner / Advokat/ Fagsjef familie- og arverett

  • Fransk
Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

Advokat

Sigurd Hjertholm (Permisjon)

Sigurd Hjertholm (Permisjon)

Advokat

Henrik Jensen

Henrik Jensen

Partner/Advokat (H)

  • Tysk