HjemKompetanseUtenrettslig mekling

Utenrettslig mekling

Vurderer du å skaffe deg advokat fordi konflikten du står i oppleves som fastlåst? Ofte kan det være lurt å forsøke utenrettslig mekling først. Mekling søker å hjelpe partene ut av konflikten, og vil i mange tilfeller være både raskere og rimeligere enn domstolsbehandling.

Hva er utenrettslig mekling?

Egner din sak seg for mekling?

Mekling egner seg i de fleste saker, f.eks. i foreldretvister, ved samboeroppgjør, ektefelleskifte, arveoppgjør, forbrukerkjøp og liknende.

Ta gjerne kontakt med oss i Legalis for ytterligere informasjon om utenrettslig mekling, og for en avklaring av om din tvist egner seg for utenrettslig mekling.

Senioradvokat Siri Runung er autorisert mekler gjennom Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS, og påtar seg jevnlig meklingsoppdrag.

Få hjelp av en spesialist på utenrettslig mekling

Vurderer du advokatbistand i en fastlåst konflikt? Forsøk utenrettslig mekling først. Mekling søker å hjelpe partene ut av konflikten, og vil ofte være raskere og rimeligere enn en domstolsbehandling.

Siri Runung

Lurer du på noe?

Snakk med Siri Runung om utenrettslig mekling

Relaterte artikler om utenrettslig mekling