Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Finansklagenemnda – Legalis hjelper deg med din sak

Skrevet av senioradvokat Frode Elton Haug og Henrik Helseth.

Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler ved denne? De fleste boligselgere har tegnet forsikring som gjør at du kan rette krav mot forsikringsselskapet til selger. Dersom forsikringsselskapet avviser kravet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda er eksperter på å vurdere saker mellom forbrukere og banker/forsikringsselskaper. Behandlingen av saker i nemnda skjer skriftlig, og gebyret nemnda krever for å behandle en sak er maks 200 kroner. Du risikerer heller ikke å måtte betale noe for å dekke motpartens kostnader i forbindelse med behandling av saken.

Advokatfirmaet Legalis hjelper hvert år mange klienter å vinne fram i saker som behandles i Finansklagenemnda. Her får du våre beste råd for hva du kan gjøre for å øke sjansene dine for å få medhold i nemnda.

Hva er viktig i Finansklagenemnda?

Ut fra vår erfaring, er de tre viktigste rådene for å øke sjansen til å få medhold i nemnda følgende:

  • Ta tak i mulige feil og mangler ved boligen kjapt og gi beskjed til selger

Mange av oss liker ikke å klage, og vi vil i alle fall være helt sikre på at vi har en god sak før vi klager. Problemet med dette er at lovene som regulerer kjøp av bolig har regler som sier at kjøper mister retten til å kreve noe av selger dersom man ikke gir beskjed «innen rimelig tid» etter at man oppdager en mangel ved boligen. For å være sikker på at du har reklamert «innen rimelig tid», må du si fra til selger innen to måneder etter at du har oppdaget mangelen.

Det er eksempler fra rettspraksis på at det går bra selv om man har ventet lenger enn to måneder med å gi beskjed til selger. Er du usikker på om du har reklamert tidsnok, så kan vi hos Legalis hjelpe deg med å vurdere dette.

  • Bruk en god takstmann for å dokumentere manglene ved boligen

Å ha en god rapport som dokumenterer manglene ved boligen, er ofte helt avgjørende for å få medhold i saken. Finansklagenemnda behandler sakene skriftlig, og dette betyr at alle bevis i saken må fremgå av skriftlige rapporter og dokumenter.

Legalis har oversikt over flinke takstmenn over hele landet som lager gode og grundige rapporter i saker om mangler ved bolig. Forsikringsselskapet til selger vil ofte sende sin egen takstmann for å vurdere manglene. Da er det viktig at du som kjøper har din egen rapport, i tilfelle takstmannen til forsikringsselskapet mener at det ikke er noe feil ved boligen. Ved uenighet mellom takstmennene kan det også være lurt å få en tredje takstmann til å vurdere om han er enig med takstmannen din i vurderingen av manglene.

Mesteparten av utgifter til takstmenn dekkes i mange tilfeller av boligforsikringen din.

  • Klagen må være saklig og det du skriver må kunne dokumenteres

Det kan bli mye følelser ved tvistesaker etter boligkjøp. Men i en klage til Finansklagenemnda må man legge følelsene til side og argumentere saklig for sitt syn.

Det du må gjøre, er å vise at dokumentasjonen du har for feil og mangler ved boligen viser at denne ikke er slik som du kunne forvente ut fra beskrivelsen i salgsdokumentene. Sammenlign den fagkyndige reklamasjonsrapporten fra din takstmann med takstrapporten som ble presentert for deg før salget, og argumenter for at det foreligger avvik fra forventet tilstand.

Hvis du skal hevde at det ble gitt en muntlig opplysning på visning eller at selger har holdt tilbake informasjon er det viktig at bevis for dette blir vedlagt. Slike bevis kan eksempelvis være en e-post fra en annen interessent fra visningen, eller fra en nabo som visste at selger var kjent med et avvik.

Finansklagenemnda kan ta feil – bør saken behandles i tingretten?

Dersom nemnda ikke gir deg medhold i saken, bør du sammen med din advokat vurdere om saken skal prøves for tingretten.

Legalis har i flere saker hjulpet klienter som ikke har fått medhold i Finansklagenemnda å vinne fram med saken sin i tingretten. I en dom fra Romerike og Glåmdal tingrett fra mars 2022 fikk vår klient medhold i at en bank måtte utbetale garantisummen på ca. kr 250 000,- som banken hadde stilt som garanti etter bustadoppføringslova for feil og mangler ved bygging av ny bolig. Klienten hadde tapt saken mot banken i Finansklagenemnda, men fikk fullt medhold i tingretten. I dommen la retten blant annet vekt på at lovgivning og praksis har utviklet seg i mer forbrukervennlig retning de siste årene, og at det ikke kan stilles for strenge krav til hvordan forbrukere opptrer ved inngåelse av avtaler med profesjonelle motparter.

Hos Advokatfirmaet Legalis har vi mange dyktige advokater, blant annet flere med bakgrunn fra Forbrukertilsynet og Forbrukerklagenemnda, som klarer å synliggjøre hvordan lovgivning og rettslige prinsipper om vern av forbrukeres interesser gjør seg gjeldende i din favør i saker mot banker, forsikringsselskaper og andre profesjonelle aktører.

Ønsker du hjelp av Legalis?

De fleste har rettshjelpsdekning gjennom bolig/innboforsikring som medfører at forsikringsselskapet ditt dekker det meste av kostnadene til advokathjelp. Ler mer om dette her: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene? - Advokatfirmaet Legalis

Ønsker du en uforpliktende vurdering av din sak, så ta gjerne kontakt med oss: Kontakt oss - Advokatfirmaet Legalis

  • Boligrett

Skrevet av:

Frode Elton Haug
Frode Elton Haug / Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Andre advokater på fagområdet:

ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på boligrett

Advokatfirmaet Legalis bistår i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig og nybygg, samt i husleietvister og saker om innbo.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.