Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Ofre for BankID-svindel kan få igjen pengene

Høyesterett har avgjort at ofre som har blitt lurt av profesjonelle svindlere til å oppgi BankID-kode og passord på telefon, skal få tilbake det meste av pengene de har blitt frasvindlet. Det samme gjelder også i mange tilfeller hvor uvedkommende har fått tilgang til andres BankID, og misbrukt denne.

Den nyeste BankID-dommen fra Høyesterett gjaldt en eldre dame som ble lurt av svindlere til å oppgi BankID-koder og passord over telefon. Dette medførte at svindlerne klarte å tappe kontoen hennes for litt over 150 000 kroner. Den eldre damen krevde at banken dekket mesteparten av dette tapet.

Det er finansavtaleloven som regulerer om det er banken eller kunden som må dekke tapet i tilfeller hvor bankkunder svindles ved misbruk av bankkort eller BankID. Høyesterett kom fram til at den eldre damen hadde vært grovt uaktsom. Hun måtte da dekke 12 000 kroner av tapet selv, mens banken måtte dekke resten. Banken hevdet at damen hadde handlet med forsett, og derfor skulle dekke hele tapet, men det var Høyesterett ikke enig i.

Betydning for andre svindelsaker

Det er mange lignende svindelsaker hvor banker så langt har nektet å dekke tapet til kundene. Nå er det håp for disse om å få tilbake det meste av pengene de har blitt frasvindlet.

Høyesteretts vurderinger i saken, kan også få betydning for andre saker hvor svindlere har brukt forskjellige fremgangsmåter for å lure fra folk BankID-opplysninger.

I 2020 kom Høyesterett fram til at en mann som hadde blitt frastjålet sin BankID-brikke og passord, ikke var ansvarlig for å betale tilbake forbrukslån som svindlerne hadde tatt opp i hans navn. Høyesterett mente at mannen ikke hadde vært uaktsom i måten han oppbevarte brikken og passordet på, og at banken var nærmest til å dekke tapet når de hadde lagt til rette for en enkel elektronisk søkeprosess med BankID uten ytterligere kontrolltiltak.

Dommene fra Høyesterett er en klar beskjed til alle svindelofre om at det ikke er sikkert at banken har rett i saker hvor banken har avslått å dekke tap som følge av BankID-svindel.

BankID-saker kan behandles i Finansklagenemnda

Saker der banker avslår å dekke tapene til svindelofre, kan i første omgang bringes inn for Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda er eksperter på å vurdere saker mellom forbrukere og banker/forsikringsselskaper. Behandlingen av saker i nemnda skjer skriftlig, og gebyret nemnda krever for å behandle en sak er maks 200 kroner. Man risikerer heller ikke å måtte betale noe for å dekke motpartens kostnader i forbindelse med behandling av saken.

Advokatfirmaet Legalis hjelper hvert år mange klienter å vinne fram i saker som behandles i Finansklagenemnda.

Ønsker du hjelp av Legalis?

De fleste har rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring som medfører at forsikringsselskapet ditt dekker det meste av kostnadene til advokathjelp. Ler mer om dette her: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene? - Advokatfirmaet Legalis

  • Kjøp og pengekrav

Skrevet av:

Frode Elton Haug
Frode Elton Haug / Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på kjøp og pengekrav

Advokatfirmaet Legalis bistår i tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Vi yter i tillegg bistand i saker om private lån og betalingstvister.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.