HjemKompetanseTvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirmaet Legalis bistår med å løse tvister - både ved mekling, i klagenemnder, forliksråd og i domstolene.

Mekling og utenrettslig forlik

De fleste tvister og uenigheter løses ved forhandlinger og mekling utenfor domstolene. Fordelen med et utenrettslig forlik er at klienten sparer tid og raskt kan legge tvisten som har oppstått bak seg. I tillegg unngår man risikoen for å bli idømt motpartens sakskostnader slik man risikerer ved rettslige skritt. Vi vurderer til enhver tid om et utenrettslig forlik er hensiktsmessig og vi presenterer fordeler og ulemper for klienten på en tilgjengelig og tydelig måte.

Klagenemnder

Noen sakstyper kan avgjøres i uavhengige nemnder som er tilpasset sakstypen. Saker som angår avtaler om kjøp og salg av varer mellom forbrukere og næringsdrivende bringes ofte til Forbrukerklageutvalget, tvister mellom leietakere og huseiere løses ofte ved Husleietvistutvalget og Finansklagenemnda behandler klagesaker mot banker og forsikringsselskaper. Det finnes også en rekke andre klagenemnder.

Forliksrådet

Mange sivile saker blir behandlet i forliksrådet. Forliksrådet legger opp til mekling mellom partene, og vi ser ofte at saker blir løst med et hensiktsmessig resultat etter at partene har møtt hverandre ansikt til ansikt. Vi har god erfaring med å utarbeide klager til forliksrådet, med å delta i selve møtet i forliksrådet eller kun med å gi råd i forkant av møtet hvis klienten ønsker å gå alene.

Tingrett, lagmannsrett og Høyesterett

I andre tilfeller er det nødvendig med domstolsbehandling av saken for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Våre advokater arbeider med saker som behandles i tingretter og lagmannsretter over hele landet. Vi har også advokat med møterett for Høyesterett.

Kostnader

I mange tilfeller har man rett, men det koster å få rett. Advokatfirmaet Legalis søker å holde kostnadene på et forsvarlig nivå slik at du som privatperson vil ha råd til å føre saken og oppnå den retten du mener å ha. Får du medhold i saken din for domstolene, vil motparten bli dømt til å dekke dine sakskostnader.

Som privatperson har man også ofte en rettshjelpsdekning i sin alminnelige innbo- eller husforsikring som dekker en rekke ulike sakstyper, også tvister som ikke er knyttet til innbo eller hus. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker en stor andel av kostnadene ved tvistebehandling, og den økonomiske risikoen for klient blir tilsvarende lavere. Les mer om dette her: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene? - Advokatfirmaet Legalis

Få hjelp av en spesialist på tvisteløsning og prosedyre

Advokatfirmaet Legalis bistår med å løse tvister - både ved mekling, i klagenemnder, forliksråd og i domstolene.

Advokater du kan snakke med

Per Arne Tandberg

Per Arne Tandberg

Partner/Advokat

Frode Elton Haug

Frode Elton Haug

Partner/ Advokat/Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR

Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi

Senioradvokat/ Fagsjef personskade og trygd

Karoline Mork

Karoline Mork

Advokat

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat/ Fagsjef familie- og arverett

Marianne Rytter

Marianne Rytter

Partner / Advokat

  • Fransk
Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt

Partner/Advokat

Siri Runung

Siri Runung

Senioradvokat / Fagsjef barnerett

Relaterte artikler om tvisteløsning og prosedyre