HjemArtiklerMistet lappen? Dette trenger du å vite.

Mistet lappen? Dette trenger du å vite.

Har du mistet førerkortet og lurer på hva du skal gjøre? Her svarer vi på ofte stilte spørsmål, gir innsikt i prosessen, og hva du kan forvente.

18.04.2024

Midlertidig beslag

Et midlertidig beslag av førerkort er en midlertidig avgjørelse - du blir uten førerkort - frem til hovedsaken avgjøres.

Hvis du samtykker til beslag av førerkort, vil det kunne gå flere måneder før hovedsaken blir avgjort. Dersom du ikke samtykker til midlertidig beslag, må spørsmålet innen tre uker oversendes til tingretten for avgjørelse. Da må tingretten ta stilling til om førerkortet skal beslaglegges mens straffesaken etterforskes.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette gjør du ved å kontakte politiet, og informere om at du ikke lenger samtykker til beslag.

Varigheten av et midlertidig førerkortbeslag er vanligvis fra du blir fratatt førerkortet, og fremover på ubestemt tid.

Tingrettens behandling av midlertidig beslag

Dersom du ikke samtykker til midlertidig beslag, vil spørsmålet avgjøres i et rettsmøte. I rettsmøtet vil du få muligheten til å forklare deg. Tingretten vil avgjøre om vilkårene for beslaget er oppfylt.

Avhør

Du har ingen plikt til å gi forklaring, men du kan gi forklaring dersom du ønsker. Det er ikke straffbart å lyve under et politiavhør, men det er svært ødeleggende for straffesaken å bli tatt for falsk forklaring. Det anbefales derfor å snakke sant, eller alternativt å ikke forklare seg. Dersom du velger å forklare deg, er det viktig å tenke nøye gjennom hva du sier.

Straffesaken

Selve straffesaken avgjøres ved et forelegg, eller ved dom i en straffesak. Dersom saken er så alvorlig at forelegg ikke er aktuelt, sendes saken til domstolene. Saken kan da enten gå som en tilståelsessak, eller som ordinær hovedforhandling.

Må jeg ta lappen på nytt?

Det kreves vanligvis ikke ny førerprøve når tapsperioden er kortere enn seks måneder.

Dersom tapsperioden er fra seks måneder til ett år, kreves normalt delvis ny førerprøve - den praktiske delen.

Dersom du har mistet lappen ett år eller mer, og det er begrunnet med trafikale atferdsregler, kreves det full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

I prøveperioden vil man alltid måtte ta full ny førerprøve dersom man taper førerretten som følge av brudd på trafikale atferdsregler.

Søknad om forkortet tapsperiode

Dersom særlige grunner taler for det, kan perioden for tap av førerrett forkortes. Det er imidlertid en høy terskel, og forkortingen skal skje som følge etterfølgende forhold. Dette innebærer at forhold som allerede var kjent på tidspunktet for overtredelsen ikke vil ha betydning. Søknaden skal rettes til politimesteren.

Les også vår sak om «Kjøring i ruspåvirket tilstand og fartsovertredelse».

Få hjelp av en spesialist på strafferett

Ta kontakt med advokat hos Legalis dersom du trenger forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak.