HjemKompetanseKontraktsrett

Kontraktsrett

Det kan være lurt å snakke med en advokat om kontrakter bedriften planlegger å inngå. Har man først skrevet under, vil man som hovedregel være bundet.

Hva er viktig når man skal inngå en kontrakt?

En klar og tydelig kontrakt er viktig for å sikre din bedrifts interesser, opprettholde gode relasjoner med kontraktsmotparter og for å unngå konflikter. Blant tingene som bør reguleres i en kontrakt er hvilke forpliktelser kontraktspartene har, og hva som er konsekvensene av et eventuelt mislighold av disse forpliktelsene. Vi bistår din bedrift i å finne balanserte og rimelige løsninger.

Våre advokater hjelper med:

Løsning av tvister i forbindelse med kontrakter

Legalis bistår også i situasjoner hvor en kontraktspart ikke oppfyller sine forpliktelser etter en inngått avtale. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å heve avtalen og fremme erstatningskrav. Vi gir råd om hvordan slike tvister best kan løses.

Få hjelp av en spesialist på kontraktsrett

Advokatfirmaet Legalis gir rask og effektiv bistand til bedrifter i kontraktsrettslige spørsmål. Våre advokater hjelper blant annet til med å utarbeide kontrakter.

Advokater du kan snakke med

Henrik Jensen

Henrik Jensen

Partner/Advokat (H)

  • Tysk
Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt

Partner/Advokat

Henrik Helset (permisjon)

Henrik Helset (permisjon)

Partner/Advokat

Marianne Rytter

Marianne Rytter

Partner / Advokat/ Fagsjef familie- og arverett

  • Fransk
Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

Daglig leder / Partner / Advokat

Mathias Sejersted Bødtker

Mathias Sejersted Bødtker

Partner/Advokat

Karoline Mork

Karoline Mork

Advokat

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Senioradvokat