Vår nettside bruker cookies til statistikkformål.

Ok
Logo
Advokater
Artikler og nyheter
Kompetanse
Priser og vilkår
Om
Kontakt oss
Bestill nettmøte
Logo

Angrerett ved leie av bolig

Visste du at angrerettloven gjelder ved leie av bolig? Privatpersoner som leier bolig av profesjonelle utleiere har angrerett når leieavtalen er inngått elektronisk, for eksempel ved hjelp av e-post. Advokatfirmaet Legalis har bistått klienter i flere slike saker, og Husleietvistutvalget ga nylig en av våre klienter medhold i en sak hvor utleier nektet klienten å bruke angreretten.

Angrerettloven gjelder i de fleste tilfeller hvor privatpersoner (forbrukere) inngår avtaler med næringsdrivende om kjøp av varer og tjenester. Loven gjelder også ved leie av bolig, men ikke ved boligkjøp.

Loven krever at profesjonelle utleiere som driver næringsvirksomhet og inngår avtaler med leietakere elektronisk, skal gi klare og tydelige opplysninger om blant annet pris og de viktigste egenskapene til boligen. Utleier må også opplyse om at leietaker har 14 dagers angrerett. Har ikke leietaker fått informasjon om angreretten, forlenges angrefristen helt opp til 12 måneder.

Dersom utleier ikke har gitt opplysninger om angrerett og leietaker benytter seg av angreretten, kan ikke utleier kreve betaling for noe av leieperioden.

Det er bare hvor avtaler inngås elektronisk, eller eventuelt muntlig over telefon, at leietaker har angrerett. I en sak som nylig ble behandlet i Husleietvistutvalget, var spørsmålet om leietaker kunne bruke angreretten når han også hadde vært på visning i bygget hvor han inngikk avtale om å leie. Utvalget ga leietaker medhold, ettersom leieavtalen ikke ble inngått eller forhandlet ferdig på visningen. Avtalen ble inngått ved at partene utvekslet meldinger på mobil og e-post noen dager senere.

Husleietvistutvalget konkluderte med at utleier ikke kunne kreve at leietaker skulle betale noe for leie av boligen.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Legalis dersom du har spørsmål om angrerett eller andre forhold ved leie av bolig. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen husleierett. I de fleste sakene vil også bistand fra våre advokater være dekket av rettshjelpsordningen i bolig- eller innboforsikringen din: Rettshjelpsdekning i din forsikring – kan du få dekket advokatutgiftene?

  • Boligrett
  • Husleie
  • Tvisteløsning og prosedyre

Skrevet av:

Frode Elton Haug
Frode Elton Haug / Senioradvokat/ Fagsjef markedsrett, kjøpsrett og GDPR
ADVOKATFIRMAET LEGALIS

Vi er eksperter på boligrett

Advokatfirmaet Legalis bistår i saker som gjelder kjøp og salg av bruktbolig og nybygg, samt i husleietvister og saker om innbo.

Start en gratis chat
Logo

Besøksadresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo

Postadresse: Advokatfirmaet Legalis AS, Postboks 444, 0103 Oslo

Les om personvern.
Standardvilkår

© 2023 Advokatfirmaet Legalis AS, utviklet av Legalit AS.