Start en chat

Arbeidsrett bedrift

Advokatfirmaet Legalis gir bistand og rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål til alt fra den lille enkeltpersonbedriften til større bedrifter.

Vår avdeling for arbeidsrett har lang erfaring med bistand og rådgivning til arbeidsgiversiden. Våre klienter er alt fra den lille enkeltpersonbedriften til større bedrifter med flere hundre ansatte. Våre advokater får ofte til gode løsninger for arbeidsgiverne, og ved å involvere oss tidlig i prosessen unngår man som regel at tvisten havner i domstolene.

Advokatfirmaet Legalis har lang erfaring med å utarbeide gode ansettelsesavtaler. Flere arbeidsgivere lurer på om det er konkrete krav de bør oppstille i kontrakten, om de trenger konkurranseklausuler og om slike klausuler er tillatt. Vi bistår med rådgivning til arbeidsgiverne i disse spørsmålene.

Vi får jevnlig spørsmål fra våre bedriftsklienter om de senere kan endre arbeidsoppgaver og betingelser for sine arbeidstakere. Våre advokater har bred erfaring med hvordan arbeidsgivere må gå frem i slike saker.

Advokatfirmaet Legalis bistår nesten daglig arbeidsgivere som har ansatte som ikke utfører arbeidsoppgavene sine tilfredsstillende. I disse situasjonene gir vi råd til arbeidsgiverne om hvordan de bør gå frem, hva de bør og ikke bør gjøre, når de kan gi ansatte en advarsel og i hvilke tilfeller de kan vurdere oppsigelse. Vi hjelper også til å vurdere om arbeidsgivers sak er sterk nok til at den i verste fall tåler en rettslig prosess.

Enkelte arbeidsgivere havner i en situasjon der de blir nødt til å vurdere nedbemanning og/eller permittering. Våre advokater har lang erfaring med rådgivning i disse tilfellene. Vi bistår arbeidsgiver gjennom et omfattende regelverk med flere fallgruver.

Arbeidsgivere plikter å ha rutiner for varsling ved kritikkverdige forhold i bedriften. Våre advokater bistår bedrifter med å utarbeide slike rutiner og retningslinjer. Videre bistår vi arbeidsgivere med rådgivning i spørsmål om bonusordninger, ferie, arbeidstid og lignende.

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.