HjemKompetanseEiendom og entreprise

Eiendom og entreprise

Eiendomsretten favner vidt og vår avdeling for eiendom arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Våre advokater har lang erfaring og god kompetanse innenfor eiendomsrettslig bistand til bedrifter og vi bistår i alle deler av prosessen.

Mange saker som omhandler eiendomsrett og entreprise løses gjennom grundig rådgivning og bistand. Dette gjelder for eksempel saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer og eiendomsforvaltning. I andre tilfeller har det lettere for å oppstå tvister, slik som i saker om fastsettelse av rettigheter, leie av næringslokaler, festeforhold, og ekspropriasjon.

Vi har lang erfaring med bistand i saker etter plan- og bygningsloven, og våre advokater kan bistå med myndighetskontakt i disse sakene.

Eiendomsrettslige spørsmål dreier seg ofte om store verdier. Våre advokater er opptatt av at bistanden vi gir skal stå i forhold til bedriftens behov og økonomiske bæreevne.

Vi anbefaler bedrifter å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen, enten det gjelder større utviklingsprosjekter eller tvisteløsning innenfor et avgrenset område. Ved å involvere en spesialist på jussen tidlig, kan man spare bedriften for unødvendig bruk av tid og penger.

Entreprise

Våre advokater har bred erfaring med entrepriser og byggekontrakter. Dette er komplekse avtaleforhold mellom ulike aktører. Grunnet kompleksiteten er det viktig med god veiledning under utformingen av kontrakter, spesifikasjoner, leveransebeskrivelser og andre dokumenter.

I entrepriseforhold oppstår det ofte tvist om tolkningen av avtalens innhold, for eksempel om leverandørens plikter og betalingsforpliktelser. I tillegg kan det oppstå uenighet om eventuelle endringer eller tillegg til kontrakten, eller dersom det er mangler ved utførelsen og leveransen. Våre advokater har lang erfaring med å tolke entrepriseavtaler og har god kjennskap til regelverket på dette feltet.

Advokatfirmaet Legalis bistår med rådgivning på alle stadier i et entrepriseforhold, slik som for eksempel kvalitetssikring av kontrakter, konkurransegrunnlag og tilbud og vurdering av leveransens innhold. Vi bringer også saker inn for domstolene dersom det foreligger avvik i utførelsen, mangler ved ytelsen eller problemer med sluttoppgjøret.

Få hjelp av en spesialist på eiendom og entreprise

Ta kontakt med advokat hos Legalis for bistand i saker om eiendomsutvikling, oppkjøp, offentlige reguleringer, entrepriser og byggekontrakter.

Advokater du kan snakke med

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

Advokat

Axel Gåra Nordli

Axel Gåra Nordli

Partner/Advokat/ fagsjef boligrett

Mathias Sejersted Bødtker

Mathias Sejersted Bødtker

Partner/Advokat

Ali Malik

Ali Malik

Advokat

  • Urdu
  • Punjabi
Sigurd Hjertholm (Permisjon)

Sigurd Hjertholm (Permisjon)

Advokat

Amund Strandlie

Amund Strandlie

Advokatfullmektig

Tobias Thalberg Andersen

Tobias Thalberg Andersen

Advokat

Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt

Partner/Advokat

Relaterte artikler om eiendom og entreprise