HjemKompetanseUtlendingsrett

Utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis hjelper deg i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall og utvisning, asyl, visum, reisebevis og utlendingspass, arbeidstillatelser, oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer.

Utlendingsrett omhandler personers rettigheter og plikter i et annet land. Regelverket kan oppleves komplisert og kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig på grunn av utilgjengelighet og ikke minst språklige utfordringer.

Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse innen utlendingsrett. Vi tilbyr skreddersydd bistand hvor vi sørger for å finne den beste løsningen for deg. For å ivareta dine interesser på best mulig måte tilbyr vi også bistand på språk som arabisk, dari, engelsk, farsi, urdu og hindi.

Tilbakekall - oppholdstillatelse og statsborgerskap

Å miste en oppholdstillatelse eller et statsborgerskap er svært alvorlige og belastende inngrep i en persons rettigheter. Det kan bety at du enten ikke får bo i Norge lenger, eller at du får en ny oppholdstillatelse og oppholdet i Norge begynner å telle på nytt.

Årsakene til tilbakekall kan være for eksempel mistanke om uriktige opplysninger, straffbare forhold o.l. I slike situasjoner er det viktig å la seg bistå av eksperter innenfor området.

Utvisning og innreiseforbud

I saker om utvisning, kan UDI bestemme at man må forlate Norge eller EU/Schengen området. Man får et innreiseforbud og man får ikke komme tilbake før innreiseforbudet har gått ut.

Før det fattes vedtak om tilbakekall og utvisning, blir det gitt et forhåndsvarsel fra UDI. Her vil du ha anledning til å komme med svar som blir tatt med i vurderingen om UDI skal fatte vedtak om utvisning eller avslutte saken. Det anbefales at du har bistand fra advokat allerede på dette avgjørende stadiet.

Det er mulig å søke om opphevelse av innreiseforbud. EU/EØS-borger kan søke om opphevelse etter 1 år. Borgere fra andre land utenfor EU/EØS kan søke etter to år.

Visum

Som borger fra et land utenfor EU/EØS må du søke om visum for å komme til Norge. Formålene med visum kan være å besøke familiemedlemmer eller kjæreste i Norge eller besøke Norge som turist. Videre kan man søke visum for å komme på forretningsbesøk, delta på kulturelle arrangementer eller organisasjonsbesøk.

Vi kan bistå i forbindelse med søknadsprosessen og gi veiledning om hvilke dokumenter som må fremlegges i søknaden.

Familiegjenforening

I familiegjenforeningssaker har de fleste spørsmål om vilkårene for referansepersonen og søker, samt behov for bistand gjennom hele prosessen. Det er ofte mye dokumentasjon som må sendes inn og prosessen kan oppleves tungvint og vanskelig uten juridisk bistand.

Statsborgerskap

Avslag på statsborgerskap kan ofte gis selv om personen har bodd i Norge lenge. Det kan for eksempel skyldes tvil om identitet, eller at vedkommende ikke oppfyller vilkårene for tilstrekkelig kunnskap om samfunnet eller språket i Norge.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. I noen typer utlendingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Våre advokater kan vurdere om din sak er en av disse.

Få hjelp av en spesialist på utlendingsrett

Advokatfirmaet Legalis hjelper deg i spørsmål om familiegjenforening, statsborgerskap, tilbakekall, utvisning og andre saker som gjelder utlendingsrett.

Advokater du kan snakke med

Lema Neelam Wahabzadah

Lema Neelam Wahabzadah

Advokat

  • Dari
  • Persisk
  • Urdu
  • Hindi
Manal Himmich

Manal Himmich

Advokat

Relaterte artikler om utlendingsrett