Start en chat
Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi

Advokat / fagsjef personskade og trygd

+47 22 40 23 00ingrid.hunderi@legalis.no

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.

Ingrid er ekspert på:

Personskade og trygd
Tvisteløsning

Artikler skrevet av Ingrid:

EFTA-domstolen har konkludert i Trygdeskandalen

Den 5. mai avsa EFTA-domstolen dom i NAV-saken. Domstolens konklusjon er at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger og...

Pasientskadeerstatning – slik er reglene

Pasientskadeerstatning gis til personer som har opplevd svikt i kontakt med helsevesenet. Dette kan eksempelvis være feilmedisinering, forsinket/feil ...

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Saksbehandler, Kontoret for voldsoffererstatning Trainee, Deloitte Advokatfirma Praktikant, Office of the Attorney General, Washington DC

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen Masteravhandling: Tiltalebeslutningens funksjoner

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.