Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi | Advokat

Kompetanseområder

Personskade og trygd
Tvisteløsning

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Hun er også spesialisert innen trygd og bistår klienter i klagesaker mot NAV. Hunderi har bakgrunn fra Kontoret for voldsoffererstatning og har god kompetanse på erstatningsoppgjør etter voldsskader. Hun kan vise til gode resultater både i personskade- og trygdesakene.

Bakgrunn

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Legalis Saksbehandler, Kontoret for voldsoffererstatning Trainee, Deloitte Advokatfirma Praktikant, Office of the Attorney General, Washington DC

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen Masteravhandling: Tiltalebeslutningens funksjoner

Artikler av Ingrid Hunderi

Pasientskadeerstatning – slik er reglene

Pasientskadeerstatning gis til personer som har opplevd svikt i kontakt med helsevesenet. Dette kan eksempelvis være feilmedisinering, forsinket/feil diagnose eller manglende behandling. Dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av feilbehandlingen, vil det være dette t...

[LES MER]