HjemAdvokaterIngeborg Westby

Ingeborg Westby

Senioradvokatingeborg.westby@legalis.no21 41 67 59

Ingeborg Westby har lang erfaring innen skatt- og selskapsrett, med vellykket håndtering av komplekse saker for både selskaper og privatpersoner. I tillegg til sin praksis som advokat har Westby en solid bakgrunn fra Skatteetaten innen transaksjoner og omorganiseringer i større selskaper, arv og generasjonsskifter.

Ingeborg tilbyr juridisk bistand i skattespørsmål, selskapsopprettelser, selskapstransaksjoner, kjøp og salg av virksomheter og klagesaker ovenfor Skattekontor og Skatteklagenemd. Ingeborg er en nøye og etterrettelig advokat som er godt rustet til å bistå bedrifter og privatpersoner med ulike skatte- og selskapsrettslige utfordringer.

Ingeborg har i tillegg solid kompetanse innen eiendom, eiendomsforvaltning, finansiell leasing, pengekrav og håndtering av store dødsbo.

Ekspertise