Axel Nordli

Axel Nordli | Advokat

Kompetanseområder

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Tvisteløsning
Eiendom og entreprise
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift

Axel Nordli (f. 1990) har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg av fast eiendom. Nordli har omfattende erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til gode resultater fra behandling av saker i forliksrådet og domstolen.

Bakgrunn

Advokat, Help Forsikring Advokatfullmektig, Help Forsikring

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo