Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes | Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Fast eiendom
Boligrett
Kjøp og pengekrav
Eiendom og entreprise
Markedsføring og immaterialrett
Selskapsrett

Simen Mørk Lanes (f. 1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant annet var del av tilsynets innsats på bolig-, eiendomsmegling-, reise- og transportområdet. Fra dette har han særlig kompetanse innen markedsføringsrett, boligrett- og eiendomsrett, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett. Lanes bistår ved tvister i bolig- og eiendomssaker, håndverkertjenester og kjøp. Lanes tilbyr også bistand til bedrifter innenfor regler om salg og markedsføring av varer og tjenester til forbrukere, både innenfor bolig, eiendomsmegling, transport og reiseliv.

Bakgrunn

Juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet Eliteløper i langrenn

Utdanning

Master i rettsvitenskap, UiO