Start en chat

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere andre fagområder knyttet til privatpersoner, slik som kontraktsrett, eiendomsrett, strafferett og forvaltningsrett. Innenfor familieretten bistår Motzfeldt med de fleste sakstyper slik som utarbeidelse av testamenter og fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler, samt bistand i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisseoppgjør og samlivsbrudd. Han bistår også i saker om barnefordeling. Motzfeldt er opptatt av at klientene skal oppleve en trygg prosess rundt sin sak, med faglige gode råd underveis. Han har også bred erfaring fra å prosedere saker i domstolene.

Ulrik er ekspert på:

Familierett
Arverett
Strafferett
Tvisteløsning
Selskapsrett
Markedsføring og immaterialrett
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift
Barnerett

Artikler skrevet av Ulrik:

Ny arvelov del 4: Skifteloven og overgangsregler

En viktig endring i den nye loven er at reglene om gjennomføring av dødsboskifte flyttes fra en egen lov, skifteloven, og inn som en egen del av arvel...

Ny arvelov del 3: Testament og begrenset råderett for barn

Den eneste lovendringen i forbindelse med utforming av testament av noe praktisk betydning er at testamentsvitnene ikke lenger behøver å være sammen, ...

Ny arvelov del 2: Ektefellearv og samboere

En annen form for pliktdelsarv er ektefellearv. Som ektefelle har man krav på å arve 1/4 av det avdøde etterlot seg i sitt dødsbo dersom avdøde hadde ...

Bakgrunn

Advokat, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co Fagkonsulent, Næringsetaten, Oslo kommune Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Oslo

Utdanning

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo

© 2021 Advokatfirmaet LegalisPersonvern
En del av Alt Legalt-konsernet.