Per A. Tandberg

Per A. Tandberg | Advokat / partner

Kompetanseområder

Eiendom
Boligrett
Familierett
Arverett
Arbeidsrett
Tvisteløsning
Selskapsrett
Eiendom og entreprise
Personvern, GDPR og compliance
Markedsføring og immaterialrett
Skatt og avgift
Arbeidsrett bedrift
Kontraktsrett
Tvisteløsning bedrift

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang erfaring som prosessfullmektig, og kan vise til solide resultater både gjennom utenomrettslige forlik og ved domstolsbehandling.

Bakgrunn

Advokat, Advokatforum Advokat, Steenstrup Stordrange Advokatfullmektig/advokat, Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon Førstekonsulent, Direktoratet for Arbeidstilsynet Foreleser, Fagskolen for bokbransjen Mentor, Juristforeningens mentorordning for jusstudenter

Utdanning

Cand. juris, Universitetet i Oslo

Artikler av Per A. Tandberg

Forlik i oppsigelsessak

Arbeidstaker var ansatt i en kommunikasjonsstilling ved et ledende arkitektkontor frem til høsten 2019. I rettspapirene het det fra arbeidstakers side at hun skulle ha blitt sagt opp etter å ha varslet om brudd på vernet mot trakassering, der hun blant annet skal ha blitt k...

[LES MER]

Avlaster er arbeidstaker

I denne artikkelen skal vi kort ta for oss noen problemstillinger som møter avlastere i møte med juss. Vi ser også kort på andre former for omsorgsmessige avtaler med private parter og det offentlige. Hva er avlastning? Avlastningstiltak er et tilbud til personer og fam...

[LES MER]